Woningstations

Binnenzicht aqotec aqotloft afnamestation voor woningen

Decentrale warmtevoorziening in moderne woningsbouw.

Verzorg iedere verbruiker binnenkort individueel en behoeftebaseerd met warmte voor het tapwater en de verwarming.

Woningstations: decentrale warmtevoorziening in moderne woningsbouw

aqoLoft woningstations: betrouwbare warmtevoorziening gebaseerd op behoefte

Anders dan bij gecentraliseerde warmteverdeelsystemen wordt bij gebruik van woningstations de warmte volgens de behoefte van de verbruiker van iedere gebouw individueel verdeeld.

Hoge aftaphoeveelheden (tot en met 35l/min) en de afzonderlijk regelbare temperatuur van de aqoLoft woningstations garanderen een betrouwbare voorziening en een optimale aanpassing van de warmtevoorziening aan de behoeftes van de afzonderlijke gebruikers.

In de productuitvoeringen DHK (directe verwarmingsketen), GHK (gemengde verwarmingsketen), GHK-FBH (voor vloerverwarming) en WW (warm water) voldoen de woningstations van de firma aqotec aan alle eisen.

Toekomstgerichte & gebruikersvriendelijke oplossingen

Woningstations zijn warmteopwekkers onafhankelijk en zodoende op lange termijn en in combinatie met ieder verwarmingssysteem (biomassa, warmtepomp,...) inzetbaar. Het voordeel: ze kunnen op ieder moment achteraf ingebouwd worden of in het geval van een systeemwissel behouden blijven.

Een intuïtieve instelling van de woningstations, net als innovatieve visualiseringssoftware maken eenvoudig en makkelijk bedienen mogelijk zonder veel voorkennis.

Een ander voordeel is het plaatsbesparend en onderhoudsvriendelijk design. Het woningstation is verborgen geïnstalleerd en past zich onopvallend in het gebouw. Dankzij een vlakke opbouw en de optimale schikking van de afzonderlijke onderdelen zijn de aqoLoft woningstations tegelijk ook een uiterst servicevriendelijke oplossing.

Kostenbesparend voor bediener & gebruiker

Ook in financieel opzicht bieden woningstations enkele voordelen, zowel voor de bediener alsook voor de gebruiker.

In vergelijking met het gebruik van afzonderlijke verwarmingssystemen verhoogt u door het gebruik van woningstations namelijk niet alleen de jaarlijkse efficiëntie van het systeem, maar doen ze tegelijkertijd ook de extra verwarmings- en onderhoudskosten (van het verwarmingssysteem) voor het volledige gebouw dalen.

Bovendien kan het verbruik dankzij de woningstations ook afzonderlijk per gebouw worden afgelezen en zo conform het verbruik worden berekend.

Debiet berekenen

Goed kombineerd

Als importeur van Fröling biomassaketels hechten wij ook bij de warmteproductie groot waarde aan duurzame en ecologische oplossingeen. De pellets en houtsnippers ketel zijn optimal geschikt voor het gebruik in warmtenetwerken of bij gebouwen met merdere woningen. Daarnaast bieden ze ook bijkomende voordelen zoals:

  • De brandstoffen zijn ecologisch, hernieuwbaar en beschikbaar in onze regio
  • De moderne techniek veroorloft een zuivere verbranding met lage emissies. Houtverwarmingen werken CO2 neutral. 
  • Het prijs van houtbrandstoffen is op het lange termijn stabiel en, in het algemene, tot 30% minder duur dan bij voorbeeld het prijs van stookolie.
  • Het inzet van hernieuwbaren energiën wordt met subsidies ondersteunt.

Het groot capaciteitsbereik van 7 tot 6.000 kW biedt voor ieder project de bepaalde oplossind en garaneerd een voldoende warmteproductie ook voor merdere gebouwen. In dit geval zout u ook voor een aqotec overslagstation kiezen.
Dat veroorloft de verschillende afnemers hydraulisch van het netwerkt te ontkoppelen en zo hun individueel verbruik te optimeren.


U bent bestuurder en u wenst het overall verbruik van uw installatie te kennen? Met de software aqo360° krijgt y niet allen en klare toezicht op de werkwijze van de stations, maar u kunt ook alltijd actuele verbruiken en temperaturen van de individuele stations door grafieken en kengetallen visualiseren en analyseren. Bijkomend kunt u ook verschillende parameters individueel en op afstand regeln.