Fröling bufferreservoirs

Enkelvoudig gelaagd bufferreservoir

De geproduceerde warmte op de juiste manier gebruiken – ook in zomer. Sla overtollige warmte op in een buffervat en gebruik die wanneer het nodig is.

Fröling bufferreservoir: Warmte gebruiken wanneer deze nodig is

Omdat het vermogen van uw verwarmingssysteem wordt berekend op basis van het hoogste verbruik, d.w.z. het verbruik in de wintermaanden, wordt vaak veel meer warmte geproduceerd dan nodig is. Om deze energie economisch optimaal te gebruiken, worden zogeheten bufferreservoirs toegepast.

Deze reservoirs slaan de overtollige warmte op en geven deze weer af als er vraag naar is. Daardoor hoeft de Cv-ketel niet opnieuw te starten en wordt brandstof bespaard. Daarnaast is deze toepassing milieuvriendelijk en verhoogt bovendien het comfort.

Fröling levert 4 verschillende typen bufferreservoirs met uiteenlopende taken:

  • Opslag van warmte voor het verwarmingssysteem
  • Opslag van warmte voor het verwarmingssysteem en warm water
  • Opslag van warmte voor het verwarmingssysteem en zonne-energie
  • Opslag van warmte voor het verwarmingssysteem. warm water en zonne-energie

Temperatuurstratificatie in het bufferreservoir

Nauwkeurige temperatuurstratificatie is uiterst belangrijk om een gelaagd bufferreservoir optimaal te laten functioneren en om zoveel mogelijk energie te kunnen gebruiken.

Bij het mengen van koud en warm, is slechts een temperatuur van 50-60°C in het bufferreservoir realiseerbaar. Door de speciale gestratificeerde laadkooi van gelaagde reservoirs van Fröling wordt temperaturen nauwkeurig gescheiden en bedragen ca. 35°C in de onderste zone en zelfs 70°C in de bovenste.

Gemakkelijk plaatsbaar

De gelaagde reservoirs zijn zodanig ontworpen dat deze ook in krappe ketelruimten kunnen worden ondergebracht. Zo niet, dan bieden wij u een "pakketoplossing" van 2 kleinere reservoirs, die dan met elkaar worden verbonden.