Overslagstations

aqoClick warmte afgiftestation tot 150 kW

Intelligente warmteverdeling begint hier.

De aqotec overslagstations voor warmtenetwerken - performant, betrouwbaar en individueel!

Overslagstations: Efficiënte warmtevoorziening in lokale en warmtenetwerken

Overslagstations voor afzonderlijke warmteverdeling in warmtenetten

Uitgaand van een centrale warmteopwekker, wordt de warmte in een lokaal of warmtenetwerk via een leidingsysteem naar de individuele afnemers getransporteerd.

Terwijl bij een klassiek warmtenet temperatuur en prestatie niet individueel aan de respectievelijke behoeftes kunnen worden aangepast, maken overslagstations een warmteverdeling aangepast aan de behoeftes mogelijk.

Meer over warmtenetwerken

De efficiëntie van warmtenetten verhogen

Bij decentrale warmtevoorziening in warmtenetten wordt het opgewarmde verdeelmedium (water of stoom) van het centrale verwarmingssysteem naar het overslagstation gevoerd en pas hier, dankzij een ruime warmteverdeler, op de vereiste temperatuur (voor het individueel gebouw benodigde) temperatuur gebracht.

Dat maakt niet alleen een werking mogelijk met lagere retourtemperaturen en doorstromingen, maar reduceert ook drukverliezen en de gebruiksgraad van de pompen. Ze verhogen dus niet enkel de efficiëntie van uw warmtenet en besparen energie, maar ze verlengen ook de levensduur van de machinecomponenten.

Bovendien worden de afzonderlijke gebouwen hydraulisch van het totale net ontkoppeld - individuele, onafhankelijke verwarmingsketens ontstaan, waarvan het verbruik afzonderlijk kan geregeld en geoptimaliseerd worden en die zelfstandig aan- of afgekoppeld kunnen worden.

Meer dan standaardoplossingen

Met een dienstverlening vanaf 150kW tot meerdere megawatts zijn de aqotec overslagstations veelzijdig bruikbaar en bieden ook bij bijzondere uitdagingen een specifieke oplossing voor de klant.

Bovendien zijn de stations afzonderlijk te configureren: naast het hydraulische ontwerp (ontwerptemperatuur, nominale druk, etc) van de overslagstations, kunnen ook de hoofd- en bijaansluitingen naar wens voorzien worden, de afmetingen aan de beschikbare plaatsverhoudingen worden aangepast en zelfs afzonderlijke machinecomponenten (bijv. warmtewisselaars) naar wens worden gekozen.

Nu individueel advies krijgen


Individuele warmteverdeling werkt niet alleen in warmtenetwerken. Ook in moderne woningsbouw biedt een decentrale warmtevoorzining vele voordelen.