Houtverstroming - CHP

Houtverstroming - CHP - Biomassaverwarming

Het nieuwste hoogtepunt van Fröling is de CHP50-houtvergassingsinstallatie.

Dit systeem is het resultaat van jarenlang onderzoek en biedt rendement en betrouwbaarheid in een compact en eenvoudig te onderhouden systeem.

Warmte en elektriciteit uit hout

Uw voordelen

Zelfs de compacte en onderhoudsvriendelijke constructie van deze houtvergassingsinstallatie heeft al voordelen. Het is mogelijk om het systeem te installeren in een container of in een ketelruimte.

Bovendien werkt de Fröling CHP WKK volledig automatisch en dankzij de ontsteking van de gasmotor met houtgas is er geen secundaire brandstof nodig en is het starten van de motor met een generator niet noodzakelijk. De toegepast industriële motor is robuust en modern en zorgt voor een hoog rendement. Dankzij de droge gaszuivering ontstaat er ook vrijwel geen condens.

Als totaalleverancier levert Fröling ook hier alles helemaal zelf: Verwarmingsketel, houtvergassingsinstallatie, ruimte-uitvoer incl. transportsysteem.

De werking

In principe doorloopt de brandstof de volgende afzonderlijke processtappen:

  • Drogen (tot ca. 200°C)
  • Pyrolyse (200°C tot ca. 600°C) - ontstaan van bijproducten zoals teer, cokes, CO, CO2, H2, CH4…
  • Oxidatie (tot 1200°C) - verbranding of splitsing van de bij pyrolyse ontstane bijproducten
  • Reductie (ca. 900°C) - omzetting van houtsnippers in een uiterst teerarm houtgas

Het gegenereerde houtgas wordt in een water/gas-buiswarmtewisselaar tot ca. 110°C afgekoeld in een doekfilter met mechanische reiniging droog gereinigd. De resulterende slak/as wordt door middel van schroeftransporteurs door een assluis van het gasfilter naar een opslagcontainer getransporteerd.

Het gekoelde en gereinigde houtgas wordt vervolgens naar het gasregelsysteem van de gasmotor geleid. De thermische energie die wordt opgewekt door motorkoeling, rookgaswarmtewisselaars, houtgaskoeling en evt. door mengselkoeling, wordt door middel van platenwarmtewisselaars naar het aangesloten warmtenetwerk geleid.

Wilt u een werkende installatie bezichtigen?

Overtuigend tot in de details

Door consistente analyse en de daaruit voortvloeiende inzichten kon het ontwerp van een "Imbert-vastbedvergasser" worden doorontwikkeld en geoptimaliseerd. De gasmotor kan nu rechtstreeks gestart worden met alleen procesgas. Bovendien zijn de uitstoot en het rendement van de installatie uniek in deze klasse.

Ook in de schakelkast en het bedieningssysteem is niets aan het toeval overgelaten. Niet alleen de WKK-houtvergassingsinstallatie wordt 100% in onze eigen fabriek ontwikkeld, maar ook de schakelkast en het industriële PLC-regelsysteem wordt bij ons intern geprogrammeerd door ingenieurs.

De praktijk bewijst het

In 2017 werd in de Brennholzwerk Trier een dergelijke WKK-houtvergassingsinstallatie van Fröling geïnstalleerd.

"In onze zoektocht naar een uitgekiend systeem voor opwekking van warmte en elektriciteit uit hout kwamen we al snel in contact met Fröling. Het doel was om de energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken - en dat is ons meer dan goed gelukt" - aldus Markus Arnoldy, eigenaar van brandhoutcentrale in Trier.