Siemens HVAC Solutions

Klimaatbeheersing

Principe

Een regelingssysteem zorgt voor een evenwicht tussen het optimale comfort en het theoretisch berekende, voor dit comfort benodigde, energieverbruik.

Het systeem regelt hoofdzakelijk de energieproductie (licht, warmte en/of koude productie), de energieverdeling, de bedrijfswijze op vraag van de consumenten (lampen, radiateurs, plafondverwarming, etc…) en tevens de besturing van bv. ventilatie en de rolluiken.

Afhankelijk van de gebruikersvraag werkt het systeem afgestemd op de omgeving (lichtsterkte, temperatuur, luchtkwaliteit en –vochtigheid), de verblijfsperiode en de klimatologisch gegevens.

Centraal gebouwbeheer systeem

Het gebouwbeheer systeem zorgt voor een gemakkelijke besturing van het totale systeem (verblijfsperiodes, vakantieperiodes, temperatuurvraag), de centralisering en monitoring van gegevens (trends, energieverbruik…), het visuele overzicht en het management van alarmen op afstand.

Ook zorgt het systeem voor een constante toegang tot uw installatie via internet waardoor eventuele storingen of aanpassingen op afstand kunnen worden geanalyseerd, wat vaak een verplaatsing bespaard.

Afhankelijk van de behoefte en de complexiteit van de installatie kunnen de systemen via een standaard webserver en/of een verbonden controlepunt toegankelijk gemaakt worden. 

© 2018 | tsd.lu | Impressum