TSD | Onderneming

De onderneming

Al sinds 1995 staat de onderneming TSD voor het beraad, de handel en de service in het bereik van biomassa stookketels, regelings- en ventilatietechniek en het verdelen van de warmte.

Actief op de Belgische en op de Luxemburgse markt biedt TSD complete oplossingen voor projecten van ieder grootte.

TSD is ongeveer 20 jaargeleden met 1 personeelslid begonnen en groeit heden ten dage continue en telt 17 medewerkers.

Door zijn helder gedefinieerde waarden bouwt de onderneming op jarenlange ervaring en sterke partnerschappen en biedt zijn klanten zo kwaliteit en betrouwbaarheid.

    De onderneming wordt geleidt van :

    Heer Paquay Michel
    Techn
ische projectleider

    Heer Mertes Kurt
    Techni
sche en commerciële leider

    Herr Archambeau Pierre 
    Administratieve leider

© 2018 | tsd.lu | Impressum